Обговорення в методиці інтегрального виховання (частина 1)

Методика обговорення є однією з центральних методик в системі інтегрального виховання.

Метою кожного обговорення, організованого в рамках методики, є в першу чергу створення між учасниками атмосфери  рівності, співпраці, близькості та єдності. Обговорення, яке таким чином організується, звільнює дітей від необхідності стверджувати себе, виділятися, видаватися…

Обговорення дозволяє дітям виражати себе, вчитися прислуховуватися до інших, віддавати свою унікальність групі і бути частиною цілого.

Періодичні обговорення дозволяють кожній дитині пізнавати себе у порівнянні з іншими і розвивати впевненість у своїй здатності виразити себе перед аудиторією.

На особистому рівні обговорення дозволяє дитині досліджувати свій світ, виходячи зі знайомства з світом інших дітей, володіти собою, пізнавати себе, порівнюючи себе з іншими, і спілкуватись з іншими дітьми. Коли потрібно, щоб група прийшла до спільного рішення, можна побачити як діти допомагають одне одному і просуваються внаслідок взаємної підтримки, що між ними виникає.

 

Переваги методики обговорення:

 —  Розвиток навичок слухання, ідентифікації та інтеграції

З допомогою обговорень діти вчаться розкривати якомога більше різних точок зору і створюють процес внутрішнього з’ясування — вони розвивають здатність до взаємної ідентифікації, здатність відчувати те, що відчувають інші, здатність брати до уваги їх думку і розуміти її.

Виходячи з цього, діти вчаться дивитись на речі з різник точок зору — так набувається гнучкість мислення. Така здатність значною мірою зменшує суперництво і конфлікти між дітьми, які перш за все вчаться прислуховуватися, замість того, щоб бути правими.

 —  Розвиток навиків аналітичного підходу до процесу

З допомогою обговорення учні в групі вчаться аналізувати особистий і груповий процес, який вони пройшли і робити висновки.

Так ми привчаємо дітей задавати питання «чому?» і «навіщо?»; думати самостійно; вдивлятись у свою думку — що я можу взнати про себе з того, що я пройшов. На додаток до цього тут міститься запрошення кожній дитині взяти на себе власну відповідальність і активно розвиватись.

Роль вчителя в тому, щоб бути невід’ємною частиною процесу і спочатку керувати ним, але потім швидко перейти до того, щоб лише спрямовувати його у потрібному напрямку.

 —  Розвиток відповідальності дітей за навчальну атмосферу

Обговорення дозволяють вчителю передавати групі повідомлення або ідеї, не кажучи про них прямо, так, щоб відчувалось, що ідея народилася зі спільного обговорення між дітьми.

Методика обговорення на більш розвинених рівнях використання звільняє вчителя від ролі ведучого і дозволяє йому передати дітям відповідальність за навчальну атмосферу так, що під час обговорення вчитель може спостерігати за тим, як діти діють в чуттєвій, соціальній, і навчальній областях.

—  Збагачення мови

Завдяки обговоренням вчитель може оцінити знання, отримані учнями, а також вибраний ними з мовної точки зору спосіб подачі, яким вони висловлюють свої думки.

Принципи використання методики обговорення

—  Обговорення можуть проводитися двома способами: загальне обговорення за участі всієї групи або обговорення в невеликих групах дітей.

—  Обговорення проводиться в колі, що створює відчуття рівності. Обговорення в колі дозволяє кожному бачити і чути всіх учасників.

—  Обговорення проводиться з використанням мікрофона (чи будь-якого предмету, який його символізує: наприклад, учасники можуть передавати один одному олівець) – право говорити є тільки в того, хто тримає його в руках.

—  Під час обговорення вибирають організатора і секретаря. Організатор слідкує за дотриманням  правил обговорення, нагадує всім тему обговорення, і його завдання — турбуватись про те, щоб обговорення розвивалось, а не застрягало у якійсь точці. Секретар записує і підсумовує сказане, щоб вкінці обговорення група змогла представити висновки, до яких вона прийшла.

Важливо, щоб вчитель не брав на себе одну з цих ролей, а приймав участь в обговоренні на рівних.

—  Кожен доповідач повинен слідкувати за регламентом і намагатися говорити коротко.

—  Кожен учасник намагається зробити все можливе, щоб почути і сприйняти слова кожного доповідача.

—  Кожен співрозмовник висловлює свою думку, не суперечачи, не спростовуючи і не критикуючи думку іншого.

—  Бажано прийти до загального спільного рішення, поважаючи думку всіх членів групи.

—  В процесі обговорення в маленьких групах важливо слідкувати, щоб діти  брали участь у різних групах із змінним складом. Завдяки цьому виховний процес стає прозорим і динамічним, наскільки можливо.

—  В спільному груповому обговоренні важлива участь усіх учнів. Цього можна досягнути, наприклад, з допомогою обговорення по колу або передаючи «мікрофон» учневі, якого хочуть заохотити до участі в обговоренні. Крім цього, можна організувати обговорення на тему важливості участі кожного з учнів і його унікального вкладу в обговорення.

 

Продовження буде…

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *