Обговорення в методиці інтегрального виховання (частина 2)

Методика обговорення є однією з центральних методик в системі інтегрального виховання.

Метою кожного обговорення, організованого в рамках методики, є, в першу чергу, створення між учасниками атмосфери  рівності, співпраці, близькості та єдності. Обговорення, яке таким чином організується, звільнює дітей від необхідності стверджувати себе, виділятися, видаватися…

Обговорення дозволяє дітям виражати себе, вчитися прислуховуватися до інших, віддавати свою унікальність групі і бути частиною цілого.

У  попередній публікації ми говорили про базові принципи методу обговорення в інтегральному вихованні і про переваги цього методу. Сьогодні ми поговоримо про особливості його практичного застосування.

Бажаємо усім успішного вивчення матеріалів методики!

Методика обговорення є основою інтегральної освіти і супроводжує різні заходи, в яких учні беруть участь впродовж дня.

На практиці найбільш ефективні наступні види обговорення :

Обговорення у процесі навчання — розширює здатність учнів до сприйняття і розуміння ними матеріалу, що вивчається. Щоб використати обговорення для навчальних потреб з метою допомогти учням проявити краще, що в них є, необхідно заздалегідь підготувати дітей до цих дискусій. Учні повинні спочатку підготуватися до теми уроку, щоб вони мали час подумати і сформувати свою думку на цю тему.

* Важливо виділити для підготовки окремий час в процесі навчання. Нехай частиною цієї підготовки стане короткий огляд, підготовлений кожним з учнів на тему, пов’язану з матеріалом, що вивчається, і питання, підготовлене для загального обговорення з товаришами.

Початкове і підсумкове  обговорення —

дозволяють учням визначити бажані досягнення і показники перед початком заходу, а також по завершенні його обговорити і перевірити, чи досягнуто мети; якщо не досягнуто — що цьому завадило.

* Рекомендується наприкінці кожного заходу проводити завершальне обговорення що включає наступні питання: що ми зробили? для чого? чому? як кожен з нас себе почував? якби ми проводили обговорення знову, що зробили б інакше? про що ми жалкуємо і чому? що вдалося? Треба виділити принаймні чверть запланованого часу на підведення підсумків.

Громадське обговорення

Його мета — вкорінити в класі громадські норми. У подібній дискусії учні аналізують деяку цінність або конфлікт, знаходять спільне рішення, разом встановлюють громадські закони, справляються з проблемами дисципліни.

* Прикладом громадського обговорення є обговорення, що проводиться після об’єднуючих ігор. Оскільки метою цих ігор є спільна дія і увага до товаришів (дії, що не проявляються, природні і виникають самі по собі), то ігровий досвід і труднощі, що виникають під час гри, створюють множину тем для громадських обговорень.

Обговорення «від серця до серця» /семінар — допомагає виникненню почуття тепла і щирості, відчуття зв’язку між учнями в класі. У більшості випадків учитель проявляє ініціативу в обговоренні такого типу і направляє його за допомогою питань. Рекомендується проводити таке обговорення у відведений для цього час, наприклад, на початку кожного дня  або один раз на тиждень — в п’ятницю (перед тим, як всі розходяться по домівках) для того, щоб залишилося почуття «разом».

* Питання для цього виду обговорення — це питання, що направляють дітей на те, щоб чуттєво поглянути на відчуття, які вони пережили. Варто націлити учасників на позитивний погляд, на відчуття співпраці і єдності, яка була досягнута між ними, і порівняння з їх почуттями до і після цих дій.

Додаткові акценти застосування методики

Головна мета обговорення в тому, щоб провести дітей через внутрішнє чуттєве переживання. Тому важливо наприкінці кожного обговорення запитати: що ми в результаті отримали? З яким загальним відчуттям ми вийшли після нього? Важливо бачити зв’язок між розвитком уміння вести дискусію і успіхом учнів у житті як досвідчених людей.

Варто заохочувати учнів представляти свою думку перед іншими товаришами в групі як питання. Таким чином можна розвивати обговорення і розглядати тему з різних важливих точок зору. На додаток до цього в учнів розвивається мистецтво формулювати питання і здатність вести обговорення.

Під час виникнення конфліктів між учнями треба дозволити кожному учневі виразити свої почуття повною мірою і без засудження (як частину процесу з’ясування, що відбувається в групі в цілому). Коли хтось з дітей суперечить своєму товаришеві або критикує його, треба просити розпорядника знову і знову нагадувати правила обговорення доти, доки їх не засвоять.

Учитель не повинен спростовувати слова учнів, що описують свої почуття або висловлюють свою думку. Дуже важливо, щоб під час обговорення учитель діяв як рівний серед рівних і направляв обговорення до бажаної мети мудро і обережно.

Коли дія з різних причин «застопорюється», треба зупинитися і з’ясувати разом з учнями причину перешкоди. Важливо підкреслити, що саме завдяки труднощам, що виникають, використовуючи методику обговорення, група може вирости і розвинутися як єдине ціле.

Важливо, щоб завершення обговорення було позитивним. Навіть якщо обговорення торкається труднощів, що виникли в групі, і вона не прийшла до рішення, треба розійтися з добрим відчуттям від того, що сам процес дозволяє нам розвиватися і посилювати почуття єднання між членами групи.

Важливо! Під час з’ясування конфлікту треба піклуватися, щоб тема була з’ясована до кінця, перш ніж просуватися далі. Бажано перейти до нової теми тільки після того, як закінчили обговорювати попередню і в якості завершення з’ясування зробили висновок. Але в той же час не завжди можна вичерпати тему до кінця на цьому етапі. Іноді варто продовжити обговорення пізніше, вже на іншому рівні: виходячи з того, що якщо часові рамки вимагають, змушують вирішити у відведений час певну кількість проблем, то це призводить до того, що дитина намагається втекти від відповідальності і чекає закінчення уроку. Але якщо діти зрозуміють, що проблема не зникає із закінченням уроку і що їх обов’язок — прийти до справжнього рішення, то вони відчують, що беруть участь в спільному процесі, важливому для них, що не можуть втекти від проблем, які між ними виникають, а повинні вирішувати їх крок за кроком.

Рекомендується (і це дуже важливо) хоч би іноді знімати на відео обговорення, що відбуваються, щоб дозволити учням потім постежити за собою на уроці, в процесі обговорення: як вони діяли спільно один з одним, чи правильно виражали себе і розуміли один одного, — і таким чином використати обговорення з найбільшою користю. Крім того, можна іноді повернутися до старих записів і перевірити, чи змінилося наше відношення до тієї ж теми. Можна показати учням касети, зняті місяць-два тому або навіть 2-3 роки тому, щоб діти змогли побачити, як вони реагували у минулому; при цьому зробити акцент на природному процесі розвитку, який вони проходять, дозволити їм подивитися на себе з боку і відчути повну перспективу.

Додаткові можливості проведення обговорення :

Мозковий штурм — записують усі ідеї/рішення, що виникають у кожного з учасників. Зазвичай з цього списку вибирають декілька найцікавіших пропозицій і концентруються на них.

Картки — на них написані початки фраз, теми для бесіди, натяки на тему і ін.

Сторінки з відгуками — інструктор роздає аркуші, на яких учасники записують пропозиції для вирішення проблеми, теми для обговорення, додаткові ідеї і так далі. Можна зібрати ці аркуші або дати можливість кожному прочитати усім те, що він написав. Потім проводиться обговорення, з врахуванням різних думок.

Голосування — збирають усі аркуші з пропозиціями без вказівки імені.

Відповідь «у сувої» — проблема/питання записується вгорі аркуша, і він передається по колу, щоб кожен з учасників додав свою думку до того, що було записано до нього.

Пропозиції на плакаті — пропозиції учасників обговорення записуються на плакаті в певному порядку або з визначеною метою. Учитель вирішує спочатку, в якому порядку він хоче обговорювати написане.

У наступній публікації ми дамо відповідь на питання, які найчастіше виникають під час практичного застосування методики обговорення.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *