Архив рубрики: ПРАКТИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ

Виховання нового покоління.

Виховання нового покоління.  

РАДІСНІ ОЧІ, ЗАЦІКАВЛЕНІ ОЧІ ДІТЕЙ – ТУРБОТЛИВЕ, ВДЯЧНЕ ПОКОЛІННЯ!

Ділимося позитивним досвідом роботи педагогічного колективу дошкільного закладу №219 «Сонячний зайчик», м. Запоріжжя, за «Технологією інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільній освіті» (2013-2018р.р.)

Наша мета — побудова моделі  нового типу взаємовідносин та взаємодії.

Ми непомітно опинилися в інтегральному суспільстві, де діє закон «перемагає не сильний, а об’єднаний з іншими».

Бо і справді – усі ми почуваємося сильнішими і впевненішими, здатними подолати будь-які перешкоди й досягти мети лише тоді, коли ми єдині одне з одним та з природою.

Дитячий садочок – немовби сім’я, ми єдині, ми все робимо разом, граємось, навчаємося, відпочиваємо.

Кожний день у дитячому садочку починається з посмішки, чутливого привітання, ігор та вправ на об’єднання, створення ситуації успіху, поглибленої мотивації дітей до наступної діяльності.

На запит дітей сучасності усі заняття в дошкільному закладі – динамічні, проводяться у формі міні-занять, невеликими підгрупами, у колах. Таким чином вихователі задовольняють потреби кожної дитини: вподобання, нахили, уміння. І в той же час, це  продуктивне включення та об’єднання великої кількості дітей у цікаву діяльність.

Під час занять, зазвичай інтегрованих, дітям пропонується робота у парах, командах, обговорення питань у колах, фідбек, ігрові вправи на рефлексію та самостійна творча діяльність.

Особливу роль  відіграють правила обговорення у колах, завдяки яким, відбувається навчання, вирішення питань, проблемних ситуацій через об’єднання.

Таким чином, ми педагоги, формуємо провідну, життєво-важливу, соціально-комунікативну компетентність у наших дітей.

У дітей формуються уміння:

 •        висловлювати  свою думку;
 •        поважати думку інших;
 •        домовлятися;
 •        працювати в команді;
 •        вирішувати проблеми через об’єднання.

Та на насамперед, для  такого позитивного оточення, яке є прикладом наслідування  для наших дітей, потребується велика робота дорослих, як педагогів так і батьків. Але ж головне в цьому, це бажання кожного, змінити на сам перед себе, а потім усі разом.

Ми самі навчалися, створювали нову модель взаємовідносин та взаємодії між нами дорослими, між педагогами та батьками.

     Натхненні роки апробації та втілення інноваційних форм і методів,  проведення низки методичних та педагогічних заходів: семінарів, рефлексивних тренінгів, спільних заходів надали позитивного результату.

Досвід «Технологія інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільній освіті», автором якого є Аліна Переверзєва визнано  на міському, міжрегіональному, міжнародному рівні, як інноваційний і відповідає вимогам сучасної освіти в Україні. Досвід має певний позитивний результат, відзначений дипломами, грамотами,  рекомендований КЗ « ЗОІППО» ЗОР до впровадження в закладах освіти. Досвід поширюється і впроваджується з 2013 р., зокрема у Комунарському районі м. Запоріжжя та у закладі дошкільної освіти №219 «Сонячний зайчик».

«Технологія інтегральної взаємодії» є:

 •        основа будь-якого освітнього процесу;
 •        база для дошкільнят, для їх плавного переходу до нової соціальної ролі школяра;
 •        модель  нового типу взаємовідносин та взаємодії між дорослими і дітьми.

Ми навчаємо дітей, а діти навчають нас.

Разом ми можемо все!

Сучасне заняття з фізкультури

Цикл публікацій

НА ЗАМОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ                        

ЗДО №219 «Сонячний зайчик», м. Запоріжжя,

вихователь-методист Аліна Переверзєва

РАДІСНІ ОЧІ, ЗАЦІКАВЛЕНІ ОЧІ ДІТЕЙ – ТУРБОТЛИВЕ, ВДЯЧНЕ ПОКОЛІННЯ!

Виховання нового покоління. Актуальність Технології інтегральної взаємодії дорослих і дітей.

На запит наймолодших  здобувачів освіти – дошкільників: принципи і методи  емпауерменту (принцип інтеграції, колективного партнерства, соціадаптивні ігри, ігрові вправи на об’єднання та ін..); міні-заняття (навчання у малих підгрупах — колах); метод інтервізії  (навчання, вирішення питань, проблемних ситуацій за допомогою правил обговорення); фідбек, рефлексія) та ін..

«Сучасне заняття з фізкультури»

ЗДО №219

інструктор з фізкультури

Оксана  Дюкар

 • Діти на початку занять вітаються по – різному, що надає їм емоційного піднесення та налаштовує на співпрацю .
 • Малята об’єднуються в команди за певними ознаками чи за кількістю. Вони працюють в парах, що допомагає  вмотивованому та свідомому виконанню фізичних вправ.
 • Працюючи в командах, діти вчаться домовлятись та самостійно обирати певний спосіб виконання завдання,це підводить їх до розуміння того, що завдяки спільним зусиллям, турботи про іншого можна досягти успіху у виконанні будь-якого завдання.
 • Діти вчаться довіряти один одному та відчувати свою відповідальність.
 • У них виховується почуття єдності, здорового командного духу.
 • Формується свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших.
 • Робота в команді на фізкультурних заняттях – це розкутість, невимушеність в рухах і комунікації, гарний настрій дітей впродовж всього заняття.
 • Під час рефлексії діти вчаться аналізувати свої дії, виявляти резерви, та помічати досягнення своїх друзів.
 • Використання принципу колективного партнерства сприяє позитивній соціалізації дітей, зміцненню психо-фізіологічного здоров’я.

Ми намагаємось створювати ситуацію успіху зараз і на майбутнє!

Вихователь підлітків — найпроблемніша професія.

Вихователь підлітків — найпроблемніша професія. Він повинен бути з ними до такої міри, що очолить цю зграю! А потім хитромудрими прийомами він повинен переконати їх змінити напрямок, щоб вони цього навіть не помітили. Детальніше можна прочитати в книзі «Підлітки хочуть змін» http://mivo-ua.com/books/

Педагоги – діти – батьки – ті хто має бути разом!

З метою налагодження інтегральної взаємодії  дошкільного закладу та  батьківської громадськості, в дошкільному освітньому закладі №219 «Сонячний зайчик» ведеться системна робота.

Промайнуло півтора місяці після двох зустрічей «Школи взаємодопомоги», які пройшли у серпні  для батьків новоприбулих дітей. Є позитивній результат, а робота з батьками завжди актуальна, тому ділимося.

Учасники зустрічі: батьки дітей 3-4року життя (70чол. за дві зустрічі), завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, вихователі груп 3-4р.ж.

До новоприбулих батьків ми віднеслись, як до дітей старшого дошкільного віку перед вступом до школи, і тему зустрічі обрали відповідну: «Введення в дошкільне  життя». Лише завдяки нашому бажанню  об’єднання та  ретельної підготовки і за допомогою використання інтегральних форм і методів, ми  під час зустрічей разом з батьками поступово досягали теплого об’єднання,  вибудовували одне бажання на всіх: заради наших дітей взаємодіяти разом.

Розпочиналася кожна зустріч, звичайно, зі знайомства, налагодження комфортної атмосфери, об’єднання. З метою ознайомлення батьків  з життям дитячого садочку, була надана  змістовна та стисла інформація, переглянуто відеофільм «Інтегровані заняття в дошкільному закладі». Створенню поглибленої мотивації, входження в тему, налаштування на комунікацію надала ігрова вправа у парах «Що я пам’ятаю про мій дитячий садок» (з дитинства батьків).

Для  обговорення у колах були запропоновані  такі  питання :

 • З якою метою ви ведете свою дитину в дитячий садок?
 • На вашу думку, яка робота проводиться у дошкільному освітньому закладі, щодо виховання та навчання дітей?     
 • Якою ви бачите взаємодію батьків та педагогів під час освітнього процесу з дітьми?

Завдяки правилам обговорення, кожний був почутий, кожний зміг висловити сою думку. А найголовніше було те, що думки часто збігалися, і ми всі відчували єднання у спільній нашій справі — вихованні наших дітей. Батьки та вихователі, завідувач, методист, психолог — усі були разом в одному колі.

На завершення зустрічі наша традиційна гра на об’єднання «Баланс», з кольоровими полотнами, закріпила наше емоційне піднесення, чуттєве згуртування, а рефлексивна гра «Чарівний клубочок» знову надала можливості  кожному  говорити, виказувати свої відчуття, побажання, думки, задавати питання, подавати ідеї,  надала можливості підвести підсумки зустрічі:  такі зустрічі, вкрай необхідні всім нам;  все починається з кожного, відповідальність лежить на кожному з нас; ми всі зв’язані однією невидимою ниточкою, яка йде від серця до серця — тепер ми одна сім’я.

Але це лише початок добрих бажань і добрих справ. Багато ще роботи і зусиль ми повинні докладати разом у нашій справі —  виховання майбутнього покоління.

«Школа взаємодомоги» дошкільного  освітнього закладу «Сонячний зайчик» продовжує свою роботу та у  жовтні запрошує на цікаву зустріч батьків дітей 5-го року життя  на тему: «Формування у дітей дошкільного віку нової моделі   взаємовідносин та взаємодії».

 

Сучасний погляд на проведення занять з фізкультури у дитячому садку

Шановні відвідувачі сайту!

Вас вітає дошкільний навчальний заклад №219 «Сонячний зайчик» міста Запоріжжя!

Вихователь-методист Переверзєва Аліна Миколаївна

Інструктор з фізкультури Дюкар Оксана Миколаївна

Практичний психолог Боярщонок Наталія Юріївна

Вихователь  Іванова Лілія Валеріївна

Діти старшої групи №9, діти молодшої №2.

Головна ідея: формування свідомого природовіповідного ставлення дітей до свого здоров’я та здоров’я інших;  підведення дітей до розуміння того, що завдяки спільним зусиллям, турботи про іншого можна досягти успіху у виконанні будь-якого завдання, вправи; виховання почуття єдності, командного духу.

Мета: зміцнення та збереження фізичного та психоемоційного здоров’я дітей засобом інтеграції освітніх ліній, різних видів естетотерапії: кольоротерапії, музикотерапії, танцювально-рухової терапії; застосування принципу колективного партнерства.

Інтегроване заняття з фізкультури: «Різнокольоровий настрій» (для всіх вікових категорій дітей 3-6р.ж.)

dsc09240

img_4536

 

Єднання з природою, відчуття кольорів, терапія кольором на контрастах: похмурий, сірий, холодний день – сонячний жовтий та небесний блакитний колір у дитячому садку.

Жовтий — це колір тепла, енергії, оптимізму, покращує настрій, регулює працездатність, стимулює зір, сприяє добрим взаєминам.

dsc09253

dsc09259

dsc09249

dsc09250

Блакитний — це колір спокійний, прохолодний, легкий, розслаблює м’язи, сприяє гнучкості, викликає добрі почуття.

dsc09258

dsc09243

Одне з таких занять було представлено, як відкритий показ на районному методичному об’єднанні для інструкторів з фізкультури Комунарського району м. Запоріжжя. Під час аналізу заняття ми отримали позитивні відгуки від учасників методичного об’єднання, які зазначили на актуальності та важливості проведення таких сучасних занять, здобутками яких є: емоційне піднесення, гарний настрій дітей впродовж всього заняття, розкутість, невимушеність в рухах і комунікації, вмотивоване та свідоме виконання фізичних вправ.

img_2551

img_2607

img_4522

img_4489

 

 

(Повна мета до заняття, конспект надається по запиту)

РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО!

Технологія інтегральної взаємодії

Шановні колеги, відвідувачі сайту!

Ділимося результатом роботи за «Технологією інтегральної взаємодії» (застосування методу інтеравізії, методики об’єднання, тренінгових вправ).

dsc09081

У жовтні місяці у м. Василівка Запорізької області за запитом і запрошенням методиста ТВО Василівського району Коронець Ніни Валентинівни було проведено для 20-ти керівників дошкільних закладів рефлексивний тренінг на тему:
«Створення позитивного оточення в освітньому процесі. Управлінський аспект»

Мета тренінгу: за «Технологією інтегральної взаємодії» створити сучасний образ керівника як ведучого — фасалітатора, виробити глибоку мотивацію для побудови оновленої, сучасної моделі позитивного оточення в освітньому процесі. Читати далі

Наш досвід на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті — 2016»

Шановні колеги, відвідувачі сайту!

Ділимося враженнями. Як ми представляли наш досвід на  Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті — 2016» який відбувся 25 — 27 жовтня в м. Києві в Київському Палаці дітей та юнацтва.

Тема досвіду: «Технологія інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу в дошкільній освіті»  (в основі якої – метод інтервізії – метод кооперативного навчання, методика об’єднання), автор досвіду Аліна Переверзєва – методист ДНЗ№219,  м. Запоріжжя. Читати далі

Сучасна технологія інтегральної взаємодії: «Школа взаємодопомоги» + Групові батьківські збори

Шановні друзі!

Колектив  дошкільного навчального закладу №219 «Сонячний Зайчик»  м.Запоріжжя, ділиться успішними результатами організації і проведення батьківських зборів за сучасною технологією інтегральної взаємодії:  «Школа взаємодопомоги» + Групові батьківські збори.

Зустрічі відбувалися з 27 по 30 вересня 2016р., за таким планом:

І Блок – Круглий стіл за темою (у музичній залі – ведучі завідувач, методист, психолог; присутня вся паралель батьків даного віку дітей)  — 1г.30хв.

ІІ Блок — (у групі, ведучі вихователі) – 40хв.

dsc08871

1.Інформація «Вікові можливості дошкільника даного віку за освітніми лініями» — вихователі.

 1. Подяка батькам за співпрацю. Робота батьківського комітету — вихователі, батьки.

20160930_175846

20160930_175959dsc08883

dsc08885Учасниками «Школи взаємодопомоги» стали 170 чоловік (педагоги, батьки, запрошені педагоги з інших дошкільних закладів, модератори, які пройшли навчальні тренінги щодо вміння працювати  у колах за правилами обговорення).

Зустрічі відбувалися за технологією інтегральної взаємодії учасників освітнього процесу (тренінгові вправи та ігри на об’єднання, конкретизована та лаконічна теоретична частина, перегляд відео з життя дітей у дитячому садку (заняття, розваги, свята, інтерв’ю), вирішення питань у колах за правилами обговорення — (відведено найбільше часу), рефлексія). Так під час рефлексії батьки дійшли висновку, що саме така технологія сприяє налагодженню взаємодії дитячого садка та сім’ї, створенню нової моделі взаємовідносин, взаємопорозуміння у вирішенні питань щодо виховання наших дітей, поглибленому розкриттю проблеми, вирішенню її разом, виробленню спільних планів та стратегій. Батьки дякували за те, що ми вчимо цьому їх дітей.20160930_175855

Для батьків дітей 3-4 року життя була запропонована тема для обговорення: «Створення для дітей комфортної атмосфери в сім’ї та у дитячому садку під час адаптаційного періоду»

dsc08949

20160930_180254

Питання для обговорення:

 1. Що робить ваша сім’я для забезпечення комфортної обстановки вдома під час адаптаційного періоду дитини?
 2. Як на вашу думку створюється комфортна обстановка для дітей у дитячому садку?
 3. Як сім’я і дитячий сад створює комфортну обстановку для дитини в адаптаційний період разом?

Для батьків дітей 5 року життя – «З чого починається Батьківщина? Національно — патріотичне виховання».

dsc08986

 

Питання для обговорення:

 1. Що для вас означає національна свідомість?
 2. Як народжується почуття патріотизму?
 3. Як ми повинні виховувати наших дітей?

Для батьків дітей 6 р.ж. – «Сучасний погляд щодо підготовки дитини до школи»

dsc08928

dsc08907

Питання для обговорення:

 1. Що, на ваш погляд найголовніше для дитини в підготовці до школи?
 2. За що ви хвилюєтесь перед вступом вашої дитини до школи?
 3. Чи хвилюються ваші діти? Чому?
 4. Як правильно готувати дитину до школи нам разом (сім’я + садочок)?

Усі відповіді батьків, їх  рішення, висновки обговорення питань у колах, оформленні як пам’ятки та виставлені у куточки для батьків у групах, інформаційних куточках у холах дитячого садка.

Дякуємо фахівцям «Відкритого телеканалу», тренінгової компанії «В Круге» за безцінний матеріал, який ми використовували на наших зустрічах з батьками!

dsc08892

Також Щиру Подяку колектив дошкільного навчального закладу та батьки наших вихованців висловлюють команді сайту «Разом до Гармонії» за можливість ділитися нашим досвідом та збагачуватися від Нової Сучасної хвилі розвитку, навчання та виховання яка Об’єднує Дорослих і Дітей!

Методист ДНЗ№219 Аліна Переверзєва

За підсумками поширення Технології інтегральної взаємодії влітку 2016 висилаємо відеоролик «Літня школа»

15 червня у форматі Всеукраїнської  літньої школи для дорослих в м.Запоріжжя ми провели рефлексивний тренінг для  70-ти учасників (викладачі, директора, завідувачі, методисти, психологи з різних міст України).

Разом!